Mutasd mindet!

Testületi ülés 2016. február 10-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

 

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 10-én (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye: Városháza I. emeleti nagyterme

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

1.sz. napirend:

Határozat az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása  tárgyában

 2.sz. napirend:

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. napirend:

           Tájékoztató a Magyar Posta Zrt. helyi szolgáltatási tevékenységéről

Előterjesztő: Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Igazgatóságának igazgatója és a helyi posta vezetője

 1. sz. napirend:

Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Bizottsági kivonatok

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. napirend:

Munkaterv módosítás

 1. sz. napirend:

Tájékoztató a civil kapcsolatok tanácsnoka, valamint a közbiztonsági tanácsnok 2015. évi munkájáról

Előterjesztő: Marosvári Attila, a civil kapcsolatok tanácsnoka, Gáspár Sándor közbiztonsági tanácsnok

 1. sz. napirend:

Beszámoló a helyben központosított (köz)beszerzési rendszer működéséről

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester, Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke

 1. sz. napirend:

Makó Város Önkormányzatának külügyi tevékenységei. Tájékoztató a külkapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok helyzetéről, alakulásáról. Külügyi terv elfogadása.

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. előterjesztés

Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. előterjesztés

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. előterjesztés

Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. előterjesztés

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. előterjesztés

Makói Városfejlesztő Kft. 2016. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata által fenntartott óvoda nyitva tartásával kapcsolatos fenntartói döntés meghozatala

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék nyitvatartásával kapcsolatos fenntartói döntés meghozatala

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. előterjesztés

Közbeszerzési Szabályzat hatályon kívül helyezése és új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

 1. sz. előterjesztés

Makó város településrendezési eszközök módosítása

 1. sz. előterjesztés

Az önkormányzati kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről szóló új rendelet megalkotása

 1. sz. előterjesztés

Az önkormányzati támogatásokról szóló új rendelet megalkotása

 1. sz. előterjesztés

Az Erdei Etelka Alapítvány Kuratóriumába új tag kijelölése és az Alapító Okirat Polgári Törvénykönyvnek való megfeleltetése

 1. sz. előterjesztés

A polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése

 1. sz. előterjesztés

Tourinform Iroda működtetése

 1. sz. előterjesztés

A Makói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 1. sz. előterjesztés

Matl Péter Kapcsolatok című szobrának áthelyezése

 1. sz. előterjesztés

Velnök utcai telkek pályázata

25/A. sz előterjesztés

Pályázat kiírása a Makó 12203/2 hrsz. alatti ingatlan hasznosítására

 1. sz. előterjesztés

Nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjának meghatározása 2016. március 01. napjától

 1. sz. előterjesztés

Buszbérleti szerződés megújítása

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

Zárt ülési előterjesztések:

 1. sz. előterjesztés

Makó, Szent János tér 3. szám alatti ingatlan megvásárlása

 1. sz. előterjesztés

Kifogás elbírálása a Makó, 0342/46 hrsz.-ú termőföld vonatkozásában

 1. sz. előterjesztés

Jakab László és Farkas Lilla lakásügye

 1. sz. előterjesztés

Simon László Zoltán fellebbezése rendkívüli települési támogatás elutasítása ügyében

 1. Egyebek

 

 

Képviselői indítványok

Czirbus Gábor képviselői indítványa

Dr. Hadik György képviselői indítványa

Dr. Sánta Sándor képviselői indítványa

Farkas Éva Erzsébet képviselői indítványa

Kovács Sándor képviselői indítványa

Weszelyné Véghseő Henriett képviselői indítványa 1.

Weszelyné Véghseő Henriett képviselői indítványa 2.

Zeitler Ádám képviselői indítványa 1

Zeitler Ádám képviselői indítványa 2

 

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntések:

63/2016 (II.10) MÖKT s.

64/2016 (II.10) MÖKT s.

65/2016 (II.10) MÖKT s.

66/2016 (II.10) MÖKT s.

67/2016 (II.10) MÖKT s.

68/2016 (II.10) MÖKT s.

69/2016 (II.10) MÖKT s.

 

 

 

Makó, 2016. február 3.      

        Farkas Éva Erzsébet

                                                                                                                                       polgármester