Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2016. február 9.-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2016. február 9. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Főépület, kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 1. Tájékoztató a Magyar Posta Zrt. helyi szolgáltatási tevékenységéről (minden bizottság)
 2. Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (minden bizottság)
 3. Munkaterv módosítás (minden bizottság)
 4. Makó Város Önkormányzatának külügyi tevékenységei. Tájékoztató a külkapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok helyzetéről, alakulásáról. Külügyi terv elfogadása (minden bizottság)
 5. Makó város településrendezési eszközök módosítása (minden bizottság)
 6. Az önkormányzati kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről szóló új rendelet megalkotása (minden bizottság)
 7. Az önkormányzati támogatásokról szóló új rendelet megalkotása (minden bizottság)
 8. Tourinform Iroda működtetése
 9. A Makói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (minden bizottság)
 10. Beszámoló a helyben központosított (köz)beszerzési rendszer működéséről
 11. Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016. évi üzleti terve
 12. Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve
 13. Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve
 14. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve
 15. Makói Városfejlesztő Kft. 2016. évi üzleti terve
 16. Közbeszerzési Szabályzat hatályon kívül helyezése és új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
 17. Az Erdei Etelka Alapítvány Kuratóriumába új tag kijelölése és az Alapító Okirat Polgári Törvénykönyvnek való megfeleltetése
 18. A polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése
 19. Matl Péter Kapcsolatok című szobrának áthelyezése
 20. Velnök utcai telkek pályázata
 21. Nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjának meghatározása 2016. március 01. napjától
 22. Buszbérleti szerződés megújítása
 23. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2016. évi munkaterve (csak bizottság)
 24. Makó Város Önkormányzatának 2016. évi Közbeszerzési terve (csak bizottság)
 25. Egyebek

Zárt ülési előterjesztések:

26.sz. előterjesztés

Makó, Szent János tér 3. szám alatti ingatlan megvásárlása

27.sz. előterjesztés

Kifogás elbírálása a Makó, 0342/46 hrsz.-ú termőföld vonatkozásában

28.sz. előterjesztés

Simon László Zoltán fellebbezése rendkívüli települési támogatás elutasítása ügyében

 

Makó, 2016. február 3.

 

                                                                                                                                                       Dr. Hadik György s. k.

                                                                                                                                                                     elnök