Mutasd mindet!

Testületi ülés 2022. február 9-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 9-én (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:   Makói Polgármesteri Hivatal – Nagyterem  

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés
  Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés
  A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő kötelezettségeknek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása

 

 1. sz. előterjesztés
  Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésérőlkönyvizsgálói jelentes – bizottsági kivonatok

 

 1. sz. előterjesztés
  Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti terve

 

 1. sz. előterjesztés
  Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve

 

 1. sz. előterjesztés
  2021. évi költségvetési rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  Pályázat kiírása a Makó, belterület 7734/7 hrsz. ingatlan értékesítésére

 

 1. sz. előterjesztés
  A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény vezetője illetményének megállapítása

 

 1. sz. előterjesztés
  Lemondás elővásárlási jogról a Makó, Deák Ferenc u. 41/A. szám alatt lévő önálló építmény vonatkozásában

 

 1. sz. előterjesztés
  Lemondás elővásárlási jogról a Makó, Úri u. 3. szám alatt lévő garázs célú felépítmény vonatkozásában

 

 1. sz. előterjesztés
  1. számú gyermek háziorvosi körzet működtetése

 

 1. sz. előterjesztés
  A makói 8. számú háziorvosi körzet ellátására megkötött feladat-ellátási szerződés módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  Makó Város közigazgatási területén található közoktatási intézmények beiskolázási körzeteinek véleményezése

 

 1. sz. előterjesztés
  Döntés a Makói Óvoda nyári nyitva tartásáról

 

 1. sz. előterjesztés
  A polgármester béren kívüli juttatásának megállapítása

 

 1. Egyebek

 

Makó, 2022. február 2.

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

 

Jegyzőkönyv