Mutasd mindet!

Rendkívüli testületi ülés 2022. január 19. napján

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete  r e n d k í v ü l i   ü l é s é t Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 10. § (1) bekezdés alapján 2022. január 19. napján (szerda) 9:00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – Nagyterem

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

 

N A P I R E N D

 

 

  1. Döntés a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. elbocsátott munkavállalóinak támogatásáról
  2. Makó város településrendezési eszközei (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) teljeskörű felülvizsgálatának elfogadása és hatálybaléptetése
  3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
  4. Döntések a felelős ebtartással kapcsolatosan
  5. Térítésmentes tulajdonjog-átruházási megállapodás megkötése a Magyar Állammal a Makó, 10405/16 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan
  6. Elővásárlási jog gyakorlása a Makó 41 hrsz. szám alatt lévő „kivett lakóház, udvar” megjelölésű ingatlan vonatkozásában
  7. A polgármester illetményének, az alpolgármester tiszteletdíjának, valamint költségátalányaiknak megállapítása 2022. évtől
  8. A polgármester 2022. évi szabadságának ütemezése

 

 

 

Makó, 2022. január 18.      

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv