Mutasd mindet!

Rendkívüli testületi ülés 2021. június 17. napján

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

  

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete  r e n d k í v ü l i   ü l é s é t Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 10. § (1) bekezdés alapján 2021. június 17. napján (csütörtök) 9:00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – Udvar

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

N A P I R E N D

 

 

Nyilvános ülési előterjesztések:

 

  1. Tájékoztató rendkívüli jogrend idején meghozott polgármesteri döntésekről
  2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletének módosítása
  3. Alpolgármester választás, és ahhoz kapcsolódó döntések meghozatala
  4. A közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  5. Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása
  6. A polgármester 2021 évi szabadságának ütemezése
  7. Vissza nem térítendő támogatás biztosítása az M-Foci Nonprofit Kft-nek
  8. Makó, Kazinczy u. 4. számú, 7504 hrsz.-ú ingatlan homlokzat-felújítása kapcsán megkötött támogatási szerződés közös megegyezéssel megszüntetése
  9. Makó, 10539/3. hrsz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása – az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság döntését követően kerül sor a feltöltésre
  10. Vissza nem térítendő támogatás biztosítása a Maros Télisport Egyesületnek

 

Zárt ülési előterjesztések:

 

11. Orsós Mária lakáscsere iránti kérelme
12. Erdész Viktor László lakáscsere iránti kérelme
13. Makó, Kőrösi Csoma Sándor u. 2. fsz. 5. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
14. Makó, Szigeti u. 20 szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
15. Döntés Makó Város Emlékérme –  Makó Város Sportjáért kategóriában

Makó, 2021. június 14.     

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv

Zárt ülési döntések:

15/2021. (VI.17.) MÖKT h.
Tárgy: Orsós Mária lakáscsere iránti kérelme

 

16/2021. (VI.17.) MÖKT h.
Tárgy: Erdész Viktor László lakáscsere iránti kérelme

 

17/2021. (VI.17.) MÖKT h.
Tárgy: Makó, Kőrösi Csoma Sándor u. 2. fsz. 5. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

18/2021. (VI.17.) MÖKT h.
Tárgy: Makó, Szigeti u. 20. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

19/2021. (VI.17.) MÖKT h.
Tárgy: Makó Város Emlékérme adományozása Makó Város Sportjáért kategóriában Dancsi István részére