Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2020. október 27. napján

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2020. október 27. napján (kedden) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – Nagyterem terasza

N A P I R E N D

 

 1. Pályázat kiírása a Makó, Széchenyi tér 6. szám alatti ingatlan értékesítésére
 2. Önerő biztosítása Korona Konferenciaközpont felső részének átalakításához (a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00025 azonosítószámú projekt kapcsán)
 3. Bérleti szerződés módosítása az FBH-NP Nonprofit Kft-vel
 4. Lemondás elővásárlási jogról a Makó, 3994 hrsz. alatti ingatlanok vonatkozásában
 5. Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrummal fennálló vagyonkezelési szerződés 2. sz. kiegészítése
 6. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum részére
 7. A „Villamos energia beszerzés 2021” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 8. Szélpál István e.v. névhasználat iránti kérelmének elbírálása (csak bizottság)
  8/A. Pályázat benyújtása „Az illegális hulladéklerakók felszámolását célzó 2020. évi pályázat” című kiírásra
  8/B. Mucsi Tamás képviselő indítványa önként vállalt juttatások kifizetésének megkezdése kapcsán
  8/C. Mucsi Tamás képviselő indítványa munkaterv módosítása kapcsán
 9. Egyebek

Makó, 2020. október 21.

Dr. Hadik György s. k.

elnök

Jegyzőkönyv