Mutasd mindet!

Álláspályázat: József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgató

Makó Város Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2020.május 1-től 2025. április 30-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Deák Ferenc utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vezetői megbízással járó feladatok – az intézmény színvonalas szakmai munkájának koordinálása és irányítása; a gazdálkodással összefüggő pénzügyi kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási feladatok ellátása; az intézmény vezetése, képviselete, munkájának szervezése – jogszerű és szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola,
 •       könyvtár- és muzeális területen szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       magyar állampolgárság
 •       cselekvőképesség
 •       büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Részletes szakmai önéletrajz
 •       Iskolai, szakmai végzettséget igazoló iratok másolata
 •       három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás
 •       Az intézmény vezetésére vonatkozó, az intézményi helyzetelemzésre épülő szakmai program, fejlesztési elképzelések bemutatása
 •       A pályázó írásbeli nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e pályázatának zárt ülésen történő bírálatát
 •       A pályázó szándéknyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételre

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Héja Andrea nyújt, a +3662511824 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Makó Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/181-1/2020. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
 •       Személyesen: , Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező szakmai bizottság hallgatja meg. Az igazgatói megbízásról a képviselő-testület a bizottsági meghallgatást követő első ülésén, a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve dönt. A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és a bizottság tagjain kívül más személly

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.