Mutasd mindet!

Testületi ülés tart 2018. december 12-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 12-én (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:     Makói Polgármesteri Hivatal, Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés

Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról

 

 1. sz. előterjesztés

2018 évi költségvetési rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzatának külügyi tevékenységei. Tájékoztató a külkapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok helyzetéről, alakulásáról

 

 1. sz. előterjesztés

A képviselő-testület 2019. évi munkaterve

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Lakásügyi Tanácsadó Testület munkájáról

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2018. évi II. félévi munkájáról

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés

A Makó, Széchenyi tér 6. szám alatti ingatlan értékesítésre kiírt pályázat elbírálása

 

 1. sz. előterjesztés

A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása

 

 1. sz. előterjesztés

Bölcsődei nyári nyitvatartási rend jóváhagyása

 

 1. sz. előterjesztés

Köztemetőre vonatkozó díjak éves felülvizsgálata

 

 1. sz. előterjesztés

2019. évi START közmunkaprogram tervezése

 

 1. sz. előterjesztés

Mária út fejlesztésének támogatása

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés Ütős-Sport Egyesület által kezdeményezett tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülési előterjesztések:

 1. sz. előterjesztés

Pharma Medicina ’96 Bt-vel megkötött Megállapodás jóváhagyása

 1. sz. előterjesztés

Használati megállapodás kötése Makó, külterület 0318/211 hrsz. alatt lévő szántó besorolású területre

 1. sz. előterjesztés

Makó, Dembinszky u. 30. szám alatti  önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 1. sz. előterjesztés

Makó, Türr u. 38. szám alatti  önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 1. sz. előterjesztés

Makó, Wlassich u. 16. szám alatti  önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 1. Egyebek

Sürgősségi előterjesztések:

16/A. Megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezése a Bölcsődei fejlesztési program c. pályázathoz kapcsolódóan

 

Makó, 2018. december 5.

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Nyílt ülési döntések:

367/2018. (XII.12.) MÖKT h.

Tárgy: A Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása

 

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntések:

375/2018. (XII.12.) MÖKT h.
Tárgy: Pharma Medicina 96′ Bt-vel megkötött megállapodás jóváhagyása

376/2018. (XII.12.) MÖKT h.
Tárgy: Használati megállapodás kötése Makó, külterület 0318/211 hrsz alatt lévő szántó besorolású területre

377/2018. (XII.12.) MÖKT h.
Tárgy: Makó, Dembinszky u. 30. szám alatti önkormányzati lakásra kiírt pályázat elbírálása

378/2018. (XII.12.) MÖKT h.
Tárgy: Makó, Türr u. 38. szám alatti önkormányzati lakásra kiírt pályázat elbírálása

379/2018. (XII.12.) MÖKT h.
Tárgy: Makó, Wlassich u. 16. sz. szám alatti önkormányzati lakásra kiírt pályázat elbírálása