Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2017. június 27-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2017. június 27. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Korona, Erdei Ferenc szekció terem (Makó, Széchenyi tér 10.)

N A P I R E N D

 1. 2017.évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
 2. A MAKÓVÍZ Kft. végelszámolásának megindítása
 3. Nemzeti színű zászlóval kapcsolatos döntés
  3/a. Hungarikum pályázat benyújtása
 4. „A makói ipari park bővítése 2. ütem” című pályázat benyújtása
 5. „Makó városi piac tetőszerkezetének és infrastruktúrájának kialakítása” című pályázat benyújtása
 6. Harangláb felállítása Makó, Széchenyi tér, 7613/5 hrsz.-ú közterületen
 7. Pályázat kiírása maros parti üdülőtelkek értékesítésére
 8. Csongrád Megyei Szivárvány Otthon és a Global Vital Group Kft. közötti helyiségbérleti szerződés jóváhagyása
 9. Csongrád Megyei Szivárvány Otthon és az Ortocenter Kft. közötti helyiségbérleti szerződés jóváhagyása
 10. Tulajdonosi hozzájárulás a Materm Kft. részére a B-230 termelőkút visszahűtött termálvízének befogadásra a Makó, Nagyér-csatornába
 11. Társtulajdonosi hozzájárulás megadása a Makó, Széchenyi tér 25. szám alatti társasház tetőfelújításához
 12. Grand Hotel Glorius tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elbírálása
 13. Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2017. I féléves munkájáról
 14. Ajándékozási szerződés megkötésének kezdeményezése a Makói Újvárosi Református Egyházközséggel
 15. Maros-menti Utánpótlás Futball Club támogatási kérelmének elbírálása
 16. Vissza nem térítendő támogatás nyújtása Janáky Marianna részére
 17. Vissza nem térítendő támogatás nyújtása a Forgatós Táncegyüttes részére
 18. „Makó Petőfi park 14. szám alatt található épületegyüttes MNL-CsML Makói Levéltárának telephellyé történő átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 19. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztések:

 1. Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének lemondása és új ügyvezető választása
 2. Az MLT Bt. fellebbezésének elbírálása a közösségi együttélés szabályainak megsértése ügyében

 

Sürgősségi előterjesztés:

10/a. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a MAZSIHISZ részére

Makó, 2017. június 21.    

Dr. Hadik György s. k.

elnök