Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2017. május 23-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2017. május 23. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Korona, Erdei Ferenc szekció terem (Makó, Széchenyi tér 10.)

N A P I R E N D

 

 1. Beszámoló a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről (minden bizottság)
 2. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
 3. Tájékoztató a Makó-Térségi Víziközmű Kft. tőkeszerkezet változásáról
 4. Beszámoló a Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016. évi tevékenységéről
 5. Beszámoló a Makó Városi Televízió Nkft. 2016. évi tevékenységéről
 6. Beszámoló a Makó Városi-Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről
 7. Beszámoló a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről
 8. Beszámoló a Makói Városfejlesztő Kft. 2016. évi tevékenységéről
 9. Beszámoló a Makó-Térségi Víziközmű Kft. 2016. évi tevékenységéről
 10. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál könyvvizsgáló megválasztása
 11. A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztása
 12. Bárányhimlő megelőzése Makó városában
 13. Idősügyi infokommunikációs programmal kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötése
 14. Támogatás biztosítása DAKK Zrt. részére Ipari parki helyi autóbusz-közlekedés módosított útvonalához
 15. Pályázat kiírása helyi védett épületek homlokzat-felújítására
 16. Makó, külterület 0666/67 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása
 17. Pályázat benyújtása Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására
 18. Pályázat benyújtása a Kubinyi Ágoston Program keretében
 19. Makói Ipartestület tulajdonában álló teniszpálya hasznosításának átengedése
  1
  9/A Magyar Ifjúsági Szövetség tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
 20. A „Justh Gyula utca 23/c. szám alatti orvosi rendelő korszerűsítési és felújítási munkáinak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntés meghozatala (csak bizottság)
 21. „A makói József Attila Városi Könyvtár új épületének kivitelezése és a környezetébe tartozó utcák és terek rehabilitációja” tárgyú projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 22. Makó Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó éves statisztikai összegezésének jóváhagyása (csak bizottság)
 23. 2017. évi közbeszerzési terv aktualizálása (csak bizottság)
 24. Egyebek

Makó, 2017. május 17.   

 

Dr. Hadik György s. k.

elnök