Mutasd mindet!

Rendes testületi ülés 2017. május 24-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 24-én (szerda)
9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye: Korona földszint (Makó, Széchenyi tér 10.)

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről

Előterjesztő: Ördög István tű. alezredes, a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Balogh Róbert tű. alezredes, a Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

 1. sz. előterjesztés

A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Makó-Térségi Víziközmű Kft. tőkeszerkezet változásáról

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016. évi tevékenységéről

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makó Városi Televízió Nkft. 2016. évi tevékenységéről

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makó Városi-Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Városfejlesztő Kft. 2016. évi tevékenységéről

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makó-Térségi Víziközmű Kft. 2016. évi tevékenységéről

 1. sz. előterjesztés

A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

 1. sz. előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál könyvvizsgáló megválasztása

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a 2016. évre vonatkozóan

 1. sz. előterjesztés
  9. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése
 2. sz. előterjesztés

Bárányhimlő megelőzése Makó városában

 1. sz. előterjesztés

Idősügyi infokommunikációs programmal kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötése

 1. sz. előterjesztés

Támogatás biztosítása DAKK Zrt. részére Ipari parki helyi autóbusz-közlekedés módosított útvonalához

 1. sz. előterjesztés

Pályázat kiírása helyi védett épületek homlokzat-felújítására

 1. sz. előterjesztés

Makó, külterület 0666/67 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása

 1. sz. előterjesztés

Pályázat benyújtása Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására

 1. sz. előterjesztés

Pályázat benyújtása a Kubinyi Ágoston Program keretében

22.sz. előterjesztés

Makói Ipartestület tulajdonában álló teniszpálya hasznosításának átengedése

 

Zárt ülési előterjesztések:

23.sz. előterjesztés

Bálint Angéla és Bakai Mihály lakáscsere kérelme

 

24.sz.Egyebek

 

Sűrgősségi előterjesztések:

22/A Magyar Ifjúsági Szövetség tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme

 

Makó, 2017. május 17.          

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntés:

214/2017. (V.24.) MÖKT h. Bálint Angéla és Bakai Mihály lakáscsere kérelme