Mutasd mindet!

Rendkívüli testületi ülés 2017. március 16-án

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

 

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete  r e n d k í v ü l i   ü l é s é t  Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 9. § (1) bekezdés alapján   2017. március 16. napján  (csütörtök) 9:00 órára összehívom.

Az ülés helye: a Városháza I. emeleti nagyterme.

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

N A P I R E N D

Nyilvános ülési előterjesztések:

 

  1. A „Makó számít rád!” tanulmányi ösztöndíjrendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  2. A makói „Hagymatikum Fürdő” bérleti díjának csökkentése
  3. Visszatérítendő támogatás nyújtása a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat részére
  4. Pályázat benyújtása Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívásraMelléklet

 

Zárt ülési előterjesztés:

5.Marjai Jánosnéval megkötött gondozási megállapodás felmondása

 

Makó, 2017. március 10.    

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

 

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntések:

68_2017. (III.16.) Marjai Jánosnéval kötött gondozási megállapodás felmondása