Mutasd mindet!

Egyenlő Esély Bizottság rendes ülés 2016. október 24-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Egyenlő Esély Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyenlő Esély Bizottsága rendes ülését 2016. október 24. napján (hétfő) 13:30 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Főépület, kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 

 1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (minden bizottság)
 2. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
 3. Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 4. A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 5. A vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 6. Tájékoztató a Lakáskoncepcióban foglaltak végrehajtásáról
 7. Tájékoztató a Lakásügyi Tanácsadó Testület munkájáról
 8. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 9. Makó, Széchenyi tér 8. szám alatti helyiség albérletbe adása (csak bizottság)
 10. Döntés a Makó, Liget u. 12. fsz. 3. szám alatti lakás bérbeadásának jogcíméről (csak bizottság)
 11. Döntés a Makó, Rudnay Gy. u. 1. ép: A lh: A. V. 15. szám alatti lakás bérbeadásának jogcíméről (csak bizottság)
 12. Döntés a Makó, Rudnay Gy. u. 1. ép: A lh: B V. 13. szám alatti lakás bérbeadásának jogcíméről (csak bizottság)

  Zárt ülési előterjesztés:
 13. Közfeladatot ellátó szakember elhelyezésére önkormányzati lakás biztosítása
 14. Egyebek

 

Makó, 2016. október 18.

 

Dr. Sánta Sándor s. k.

        elnök