Mutasd mindet!

Vagyongazdálkodási előadó álláspályázat

Makói Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makói Polgármesteri Hivatal
Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport

vagyongazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

vagyongazdálkodási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, Jogász és/vagy közgazdász,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Magas stressztűrő képesség

•         Problémamegoldó-, döntéshozatali- és önálló munkavégzési képesség

•         Pontosság

•         Megbízhatóság, felelősségvállalás

•         Együttműködési, konfliktuskezelési- és konfliktus megelőzési képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         közigazgatási- vagy jogi szakvizsga

•         ügyfélkezelési területen szerzett tapasztalat

•         vagyongazdálkodási eljárásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklet szerinti tartalommal)

•         végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szilágyi Tímea nyújt, a 62/511-841 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/28-13/2016/XI. , valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási előadó.

•         Személyesen: dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző, Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő és alkalmasnak ítélt pályázatot benyújtok közül a pályázati határidő leteltét követően személyes meghallgatás után – az Innovációs és Városfejlesztési Iroda vezetőjének javaslatára – a jegyző dönt, melynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltató kinevezés esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.mako.hu – 2016. október 4.

•         Makói Mozaik – 2016. szeptember 30.

•         Makói Hírek – 2016. október 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mako.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.