Mutasd mindet!

Álláspályázat Informatikus munkakör betöltésére

Makói Polgármesteri Hivatal

                       

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makói Polgármesteri Hivatal

informatikus

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet I/21. Informatikai munkakör

Ellátandó feladatok:

A Polgármesteri Hivatal elektronikus információs rendszerének működtetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Polgármesteri Hivatal infrastruktúrájának és eszközeinek üzemeltetése, karbantartása, valamint a közigazgatási munkát támogató nyilvántartó programok üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, szakirányú végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       közigazgatási környezetben szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       választásinformatikai rendszerek üzemeltetésében szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás
 •       fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklet szerinti tartalommal)
 •       végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Héja Andrea nyújt, a 06-62/511-824 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/78-1/2016/XI. , valamint a munkakör megnevezését: informatikus.
 •       Személyesen: dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző, Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.mako.hu – 2016. július 13.
 •       Makói Mozaik – 2016. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mako.hu honlapon szerezhet.