Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2016. június 27-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2016. június 27. napján (hétfő) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Főépület, kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 1. A települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 2. Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 3. Makó város helyi építészeti örökségének védelméről szóló rendelet módosítása (minden bizottság)
 4. Pályázat benyújtása a Tanyafejlesztési Program keretében
 5. Pályázat benyújtása szemléletformálási programok lebonyolítására
 6. „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtása
 7. „Honvéd városrészi központ építése” című pályázat benyújtása
 8. Visszatérítendő támogatás nyújtása a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat részére
 9. Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség részére támogatás biztosítása
 10. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak ügyrendje  –  melléklet
 11. A START- Mezőgazdasági programban megtermelt termények szociális alapon történő elosztása
 12. Használatba adási megállapodás megkötése Makói Egyesített Népjóléti Intézménnyel
 13. Feladat-ellátási szerződés megkötése a DAREH Társulással hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátására
 14. Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2016. I féléves munkájáról
 15. 209/2016. (V.31.) MÖKT h. számú határozat módosítása (csak bizottság)
 16. Makó, Hunyadi u. 11-13. szám alatti garázshelyiség bérbeadása (csak bizottság)
 17. Makó Város Önkormányzata tulajdonában álló gépkocsi forgalomból való kivonása (csak bizottság)
 18. A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület címer-és zászlóhasználati kérelmének elbírálása (csak bizottság)
 19. Halász Tamás névhasználati kérelmének elbírálása (csak bizottság)
 20. A Sándor Móricz Egyesület névhasználati kérelmének elbírálása (csak bizottság)
 21. „Műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása a Makói József Attila könyvtár építési és környezete rekonstrukciójának megvalósítása során” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása (csak bizottság)
 22. „A makói Erdei János Sportcsarnok részleges felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 23. „A START munkaprogram megvalósításához szükséges anyagok és eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása (csak bizottság)
 24. „Adásvételi szerződés keretében informatikai eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálása (csak bizottság)
 25. „Megbízási szerződés keretében a Makói Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemben tartása és javítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálása (csak bizottság)
 26. Egyebek

Makó, 2016. június 22.

Dr. Hadik György s. k.

elnök