Mutasd mindet!

Testületi ülés 2016. június 29-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 29-én (szerda)
9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye: Városháza I. emeleti nagyterme

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. előterjesztés

A települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása  –  1. Melléklet  –  2. Melléklet

 1. sz. előterjesztés

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet

módosítása

 1. sz. előterjesztés

Makó város helyi építészeti örökségének védelméről szóló rendelet módosítása

 1. sz. előterjesztés

Pályázat benyújtása a Tanyafejlesztési Program keretében

 1. sz. előterjesztés

Pályázat benyújtása szemléletformálási programok lebonyolítására

 1. sz. előterjesztés

„Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtása

 1. sz. előterjesztés

„Honvéd városrészi központ építése” című pályázat benyújtása

 1. sz. előterjesztés

Visszatérítendő támogatás nyújtása a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat részére

 1. sz. előterjesztés

Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség részére támogatás biztosítása

 1. sz. előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak ügyrendje  –  melléklet

 1. sz. előterjesztés

A START- Mezőgazdasági programban megtermelt termények szociális alapon történő elosztása

 1. sz. előterjesztés

Használatba adási megállapodás megkötése Makói Egyesített Népjóléti Intézménnyel

14. sz. előterjesztés

Feladat-ellátási szerződés megkötése a DAREH Társulással hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátására

15.sz. előterjesztés

209/2016. (V.31.) MÖKT h. számú határozat módosítása

16.sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2016. I féléves munkájáról

17.sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülési előterjesztések:

 18. sz. előterjesztés

Díszpolgári cím adományozása 2016. évben

 19.  Egyebek

 

 

Makó, 2016. június 22.

 

Függelék

Jegyzőkönyv

 

         Farkas Éva Erzsébet

    polgármester