Mutasd mindet!

Testületi ülés 2015. október 27-én

Makó Város polgármesterétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22., telefon: +36 62 511 800
 

M E G H Í V Ó

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő–testület rendes ülését
Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 13.§ (1) bekezdés alapján összehívom.
 
Az ülés ideje:

2015. október 27. (kedd) 9.00

   
A képviselő-testületi ülés nyilvános.
 
Az ülés helye:
Városháza I. emeleti nagyterme
 
Farkas Éva Erzsébet
polgármester
 

N A P I R E N D:

 

1. sz. napirend:

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

1/b. sz napirend:

Alpolgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Czirbus Gábor alpolgármester

2. sz. napirend:

Tájékoztató az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tevékenységéről. (ár- és belvízvédelem, környezet- és természetvédelem)

Előterjesztő: Dr. Kozák Péter igazgató – Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

 

3. sz. előterjesztés:

Az új vagyonrendelet megalkotása

 

4. sz. előterjesztés:

Az új lakásrendelet megalkotása

 

5. sz. előterjesztés:

Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

6. sz. előterjesztés:

A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

 

7. sz. előterjesztés:

A Makói Gyógyfürdő Kft. részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének módosítása

 

8. sz. előterjesztés:

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek megbízása

 

9. sz. előterjesztés:

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának és szervezeti kereteinek felülvizsgálata

 

10. sz. előterjesztés:

Makovecz téri parkolási rend

 

11. sz. előterjesztés:

Helyileg védett épületek homlokzat-felújítására beadott pályázatok elbírálása (később kerül feltöltésre)

 

12. sz. előterjesztés:

Belterületi közterületek elnevezésének megállapítása

 

13. sz. előterjesztés:

A József Attila Múzeum lezárt képzőművészeti gyűjtőkörének megnyitása

 

14. sz. előterjesztés:

Bérleti szerződés megkötése ContiTech Fluid Sportegyesülettel

 

15. sz. előterjesztés:

Bérleti szerződés megkötése Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesülettel

 

16. sz. előterjesztés:

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülési előterjesztés

17. sz. előterjesztés:

Szabó Mónika és Szabó Katalin kérelmének elbírálása

 

18. sz. napirend:

Egyebek

 

 

Sürgősségi előterjesztések:

15/A sz. előterjesztés:

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Tisza és Maros Vidéke Jövőéért Egyesület székhely használatához

 

Jegyzőkönyv              Függelék

Zárt ülés határozatai:

348/2015. (X.27.)