Mutasd mindet!

Álláshirdetés: Kabinet irodai munkatárs

A Makói Polgármesteri Hivatal

                       

pályázatot hirdet

Kabinet irodai munkatárs

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Sajtóközlemények írása, kommunikációs háttéranyagok elkészítése, Makó Város Önkormányzata kommunikációs feladatainak ellátása az önkormányzat, valamint a Makói Polgármesteri Hivatal vezetőjének utasítása alapján, önkormányzati rendezvények szervezésében történő aktív részvétel, civil szervezetekkel, oktatási és kulturális intézményekkel történő folyamatos kapcsolattartás, valamint egyéb, a Makói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában e munkakörre nevesített feladatok elvégzése.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú végzettség
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • kiváló fogalmazókészség, nagyfokú önállóság és terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, gyors, hatékony és alapos munkavégzés,
 • kiváló szervező- és kommunikációs készség
 • MS Office (irodai alkalmazások) magas szintű ismerete (különösen MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
 • megbízhatóság, szervezet iránti lojalitás, felelősségtudat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakirányú felsőfokú végzettség (kommunikáció, médiatudomány)
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • közigazgatásban szerzett munkatapasztalat
 • rendezvényszervezésben szerzett munkatapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,
 • motivációs levél
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével 6900 Makó, Széchenyi tér 22.), kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosítószámot (XI/431-1/2021.), valamint a munkakör megnevezését: Kabinet irodai munkatárs.
 • Személyesen: Héja Andrea 6900 Makó, Széchenyi tér 22. fsz. 28.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, a pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.