Mutasd mindet!

Eredményközlő döntés: Tömörkény u. 1/C. fsz.1. szám

Makó Város Önkormányzata (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 726917, statisztikai számjel: 15726913-8411-321-06, adószám: 15726913-2-06, fizetési számlaszám: 12069000-01103144-00100007; képviseli Farkas Éva Erzsébet polgármester) a tulajdonában álló, jelen hirdetményben megnevezett, ingatlan(ok) vonatkozásában Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete 39. § (3) bekezdés b) pontja alapján, az alábbi döntést hozta:

 

Makó, belterület 5402/3/A/1 helyrajzi számú, a valóságban Makó, Tömörkény u. 1/C. fsz.1. szám alatti 18,11 m2 alapterületű garázs célú helyiség bérlet útján történő hasznosítására 2021. február 8. napján kiírt pályázatot – az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 39. §. (3) bekezdés b.) pontja alapján érvényesen benyújtott pályázatok hiánya okán

 

eredménytelennek

nyilvánítom.

 

Makó, 2021. március 22.

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester