Mutasd mindet!

EREDMÉNYKÖZLŐ DÖNTÉS: Makó, Széchenyi tér 7. szám alatti üzlethelyiség

Makó Város Önkormányzata (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 726917, statisztikai számjel: 15726913-8411-321-06, adószám: 15726913-2-06, fizetési számlaszám: 12069000-01103144-00100007; képviseli Farkas Éva Erzsébet polgármester) a tulajdonában álló, jelen hirdetményben megnevezett, ingatlan(ok) vonatkozásában Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete 39. § (3) bekezdés b) pontja alapján, az alábbi döntést hozta:

 

A Makó, belterület 5550/32. helyrajzi számú, a valóságban Makó, Széchenyi tér 7. szám alatti 44 négyzetméter alapterületű ÜZLETHELYISÉG  bérbeadására 2021. év szeptember 14. napján kiírt pályázat nyertese:

 

 

Név:                Forrai Barbara ev.

Címe:              6900, Makó, Dobsa Lajos u. 20.

 

Nyertes Pályázó által felkínált bérleti díj mértéke a versenytárgyalás során 1.920,-Ft + Áfa/hó/nm, melynek megfizetése a bérleti szerződés-tervezetben foglaltak szerint történik.

 

A bérleti jogviszony időtartama: bérleti-szerződés -tervezetben foglaltak szerint.

 

Bérleti díjfizetéssel érintett időszak: a naptári évek szerinti összes hónap.

 

Pályázó által a pályázati eljárás során megfizetett pályázati biztosítékot a havi bérleti díjakba be kell számítani.

 

Makó, 2021. november 25.

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester