Mutasd mindet!

Testületi ülés 2020.02.26-án

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 26-án (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye:   Makói Polgármesteri Hivatal, Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő kötelezettségeknek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása

 

 1. sz. előterjesztés

Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről –  EmlékeztetőkKönyvvizsgálói jelentésBizottsági kivonatokFüggelékek

Czirbus Gábor módosító indítványa
Mucsi Tamás módosító indítványa

 1. sz. előterjesztés

Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve

 

 1. sz. előterjesztés

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

 

 1. sz. előterjesztés

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

 

 1. sz. előterjesztés

Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Önkormányzati társulások Társulási Megállapodásainak módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a Makó, belterület 7562/6/A hrsz. alatti ingatlan adásvétele kapcsán

 

 1. sz. előterjesztés

Pályázat kiírása a makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói beosztására

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés Alföldvíz Zrt. tőkeemelési kérelméről

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés Dreher Sörgyár Zrt. részvény eladásokról

 

 

Képviselői indítványok:

16/a. sz. előterjesztés

Mucsi Tamás indítványa a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása vonatkozásában

16/b. sz. előterjesztés

Mucsi Tamás Indítványa a 6 év alatti gyermekek nem kötelező védőoltásának támogatásáról

16/c. sz. előterjesztés

Kovács Sándor indítványa a védett fák felülvizsgálatával kapcsolatosan

 1. Egyebek

 

 Sürgősségi előterjesztések:

 

8/a sz. előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok összeolvadásáról (egyesüléséről) döntés

 

Makó, 2020. február 14.

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv