Mutasd mindet!

Hatályos rendeletek

 

 

 

 

 

 

25/1995.
(VI.22.)
A vásárokról és piacokról
40/1995.
(X.26.)
A közterület használatáról és a közterület-használati díjról
42/1997.
(XII. 17.)
Nevelési-oktatási intézmények költségvetési támogatásának meghatározásával összefüggő kérdésekről
27/2013. (IX.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

 

18/2001.
(VI.28.)
Makó város környezetvédelméről
25/2001.
(IX.27.)
A lakáscélú helyi támogatásokról
30/2001.
(X.18.)
A köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásról
31/2001.
(X.18.)
Páger Antal szinészdij alapitásáról és adományozásának rendjéről
32/2003.
(VIII. 7.)
A helyi érdeket szolgáló közút és járda építésének és felújításának szervezéséről és önkormányzati támogatásáról
35/2003.
(VIII. 28.)
Makó város jelképeinek és a Makó városra utaló elnevezésnek a használatáról (Melléklet1, Melléklet2)
6/2006.
(II.16.)
A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről
14/2006.
(IV.27.)
A járműelhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásról
8/2009.
(III.26.)
Makó Város Önkormányzatának a köztemetőről és a temetési helyekről
21/2009.
(VI.25.)
Játszótereken történő dohányzás tilalmáról
2/2011.
(II.16.)
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
3/2011.
(II.16.)
Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről, Melléklet
23/2011.
(V.26.)
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról
34/2011.(VIII.25.) Az önkormányzati tulajdon védelméről

melléklet

51/2011.
(XII.15.)
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1/2012.
(II.13.)
Makó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről (Melléklet)
15/2012.
(IV.26.)
Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról (Melléklet)
31/2012
(IX.27.)
az állattartásról
48/2012 (XII.20.) a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
1/2013.
(II.14.)
Makó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről
 – a rendelet melléklete
12/2013. (IV.25.)
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési zárszámadásáról melléklet

14/2013. (IV.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
28/2013.(X.31.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete a Galamb József-díj alapításáról és adományozásának rendjéről
31/2013. (XI.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
32/2013. (XI.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
 3/2014. (II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 
melléklet
 13/2014. (V.05.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési zárszámadásáról melléklet
 14/2014.(V.05.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
1/2015.  (II.12.) az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
2/2015.  (II.12.) Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Melléklet
7/2015.

(III.26.)

a családi események megrendezésének térítési díjáról valamint az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól
12/2015

(IV.23)

Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

Melléklet

19/2015. (X.28.) Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
20/2015.(X.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Melléklet

4/2016. (II.11.) Az önkormányzati kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről
5/2016. (II.11.) Az önkormányzati támogatásokról
10/2016. (IV.28.) Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési zárszámadásáról   –   melléklet
20/2016      (X. 27.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
3/2017. (II.09.) Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről  – melléklet
11/2017. (III.17.) a „Makó számít rád” tanulmányi ösztöndíjról
14/2017. (III.30.) a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról MELLÉKLET1MELLÉKLET2
15/2017. (III.30.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
2023. október 1. napjától hatályos állapot
16/2017. (IV.27.) Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési zárszámadásáról MELLÉKLET
24/2017. (IX.28.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról
1/2018.(II.08.) Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről  –   melléklet
7/2018. (IV.26.) Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési zárszámadásáról  –   melléklet
12/2018. (VII.31.) Makó város településképének védelméről
1/2019. (I.29.) a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
2/2019. (II.07.) a köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről
3/2019. (II.07.) Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.melléklet
6/2019. (V.30.) Makó Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásárólmelléklet
4/2020. (III.05.) Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről –  melléklet
1/2020. (III.30.) PM RENDELET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott rendeletek megerősítéséről
7/2020. (VI.18.) PM RENDELET Makó Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásárólmelléklet
10/2020. (VIII.27.) a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
12/2020. (X.01.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
13/2021. (VI.18.) A közművelődésről
10/2020. (XI.26.) PM RENDELET Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról
5/2021. (II.25.) SZÁMÚ PM RENDELET Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjérőlmellékletindokolás
10/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM RENDELET Makó Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásárólmellékletindokolás
1/2022. (I.20.) Makó Város Helyi Építési Szabályzatáról

1. melléklet

2. melléklet

1. függelék

2. függelék

3. függelék

3/2022. (II.10.) Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjérőlmellékletindokolás
10/2022. (V.26.) Makó Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásárólmelléklet
1/2023. (II.23.) Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjérőlmellékletindokolás
7/2023 (V.25.) Makó Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásárólmellékletindokolás
1/2024. (II.22.) Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjérőlmellékletindokolás
3/2024. (II.22.) a lakáscélú önkormányzati támogatásokrólindokolás
7/2024 (V.16.) Makó Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásárólmelléklet – indokolás