Mutasd mindet!

Testületi ülés 2019. április 24-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 24-én (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:        Makói Polgármesteri Hivatal, Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés
  Munkaterv módosítás
 2. sz. előterjesztés
  Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról
 3. sz. előterjesztés
  Városi rendőrkapitány beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
 4. sz. előterjesztés
  Tájékoztató a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről
 5. sz. előterjesztés
  A Makói Járásbíróság ülnökeinek megválasztása
 6. sz. előterjesztés
  A Maros-menti Utánpótlás Futball Clubbal kötött Együttműködési megállapodás módosítása
 7. sz. előterjesztés
  A Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás módosítása
 8. sz. előterjesztés
  Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel fennálló bérleti szerződés 2. számú módosítása
 9. sz. előterjesztés
  Lemondás elővásárlási jogról a Makó, zártkert, 21975 hrsz. alatt lévő mezőgazdasági terület vonatkozásábanZárt ülési előterjesztések:
 10. sz. előterjesztés
  Makó Városért Emlékplakett 2019. évi adományozása
 11. sz. előterjesztés
  Makó Város Emlékérme 2019. évi adományozása
 12. sz. előterjesztés
  Döntés „Virágos Makóért” Környezetszépítő verseny díjazottainak vízdíjtámogatásáról
 13. sz. előterjesztés
  Makó, Úri u. 4. ép: A lh: B fsz. 2. szám alatti lakásba bérlőkijelölés
 14. sz. előterjesztés
  A Makói József Attila Gimnázium intézményvezetői pályázatok véleményezés
 15.  Egyebek

Makó, 2019. április 17.

 Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv

Függelék

 

Zárt ülési döntések:

101/2019. (IV.24.) MÖKT h.

Tárgy: A képviselő-testület 2019. április 24-i rendes ülése napirendjének módosítása

102/2019. (IV.24.) MÖKT h.

Tárgy: Dr. Török Miklós módosító javaslata „A Makói József Attila Gimnázium intézményvezetői pályázatainak véleményezése” tárgyú előterjesztés vonatkozásában

103/2019. (IV.24.) MÖKT h.

Tárgy: A Makói József Attila Gimnázium intézményvezetői pályázatainak véleményezése

104/2019. (IV.24.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Városért Emlékplakett 2019. évi adományozása Dani János részére

105/2019. (IV.24.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Városért Emlékplakett 2019. évi adományozása Mágori Józsefné Balogi Andrea részére

106/2019. (IV.24.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Város Emlékérme 2019. évi adományozása Rácz Margit részére

107/2019. (IV.24.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Város Emlékérme 2019. évi adományozása Dr. Széll Sára részére

108/2019. (IV.24.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Város Emlékérme 2019. évi adományozása Dr. Zentay Ferencné Dr. Soós Klára részére

109/2019. (IV.24.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Város Emlékérme 2019. évi adományozása Déginé Fodor Etelka részére

110/2019. (IV.24.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Város Emlékérme 2019. évi adományozása Fejes Lászlóné részére

111/2019. (IV.24.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Város Emlékérme 2019. évi adományozása Halász Tamás részére

112/2019. (IV.24.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Város Emlékérme 2019. évi adományozása Márton Imre részére

113/2019. (IV.24.) MÖKT h.

Tárgy: Döntés „Virágos Makóért” Környezetszépítő verseny díjazottjainak vízdíjtámogatásáról

114/2019. (IV.24.) MÖKT h.

Tárgy: Makó, Úri u. 4. ép: A lh: B fsz. 2. szám alatti lakásba bérlőkijelölés