Mutasd mindet!

Pályázati felhívás védett homlokzatok felújítása 2019

Makó Város Önkormányzata pályázatot hirdet Makó város helyi egyedi vagy utcaképi védettségű épületei, továbbá a történeti belvárosban vagy műemléki környezetben álló – egyedileg nem védett – épületek homlokzat felújításának támogatására.

 

A pályázat tárgya:

Makó város településképének védelméről szóló 12/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelete 43. § (1) bekezdése szerinti építmények, köztéri alkotások fenntartási, felújítási munkáinak támogatása, különösen az épületek közterületről látható homlokzatainak, tetőzetének felújítása, nyílászáróinak cseréje vonatkozásában, az építészeti értékek fenntartása, helyreállítása érdekében, mely munka az épület megújításán túl a városképet is javítja, elsősorban a főútvonalak mentén, műemlék környezetében vagy turisztikailag jelentős forgalommal bíró területen.

 

Részvétel:

A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes személy tulajdonos vagy társasházi közösség aki megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. A pályázónak az Önkormányzat vagy az önkormányzati tulajdonú közműszolgáltatók felé tartozása nem lehet.

 

A támogatás formája és mértéke:

A támogatás előfinanszírozott, vissza nem térítendő és a még el nem végzett munkákra adható. Mértéke nem lehet több, mint a bekerülési költség 50%-a, magáningatlanok pályázata esetén maximum bruttó 1.000.000,- Ft, társasházi közösség pályázata esetén maximum bruttó 3.000.000.- Ft. Országos védettségű vagy kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő épület támogatására nincs lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának határideje és helye:                                                  2019. május 31.

Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

(6900 Makó, Széchenyi tér 22. – Fsz. 24. iroda)

 

A pályázat elbírálásának határideje:                                                         2019. július 31.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 1. a) a pályázat  megfelel-e  a  pályázati  felhívásban  előírt  szempontoknak,  tartalmi követelményeknek;
 2. b) a pályázó  rendelkezik-e  a  pályázatban  meghatározott költségek  támogatáson  felüli részével;
 3. c) a támogatás  megítélésénél  azon  munkanemek  nem  vehetők  figyelembe,  amelyek  a védettséggel nincsenek összefüggésben;
 4. d) támogatás mértékét  úgy  kell  meghatározni,  hogy  az  összhangban  legyen  az  építészeti értékkel, a műszaki állapottal és a keretgazdálkodás követelményeivel;
 5. e) a felújítás várható hatása a városképre, az épület frekventált fekvése;
 6. f) a pályázó korábban kapott-e támogatást ugyanazon épület felújítására;
 7. g) települési főépítész által a pályázatokról készített építészeti szakvélemény.

 

Az elszámolás és a munkálatok elvégzésének határideje:                    2020. november 30.

 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást ad:

Kaposta Áron – Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport
6900 Makó, Széchenyi tér 22. II. emelet 207. iroda
62/511-877

 

A pályázathoz be kell nyújtani:

 

 1. Főépítészi állásfoglalást és a településképi bejelentési eljárás határozatát a felújítási, helyreállítási munkák kapcsán.
 2. Kivitelező által készített költségvetést, legalább munkanemenkénti bontásban.
 3. Az ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapját.
 4. Műemléki környezetben álló ingatlan esetében az örökségvédelmi hatóság hozzájáruló határozatát.
 5. Igazolást, mely szerint a pályázónak Makó Város Önkormányzata vagy az önkormányzati tulajdonú közműszolgáltatók felé tartozása nincs. (Ez három igazolást jelent, melyek a Polgármesteri Hivatal Adó Csoportjánál (125. iroda), Számviteli Csoportjánál (117. iroda) és a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nél szerezhetők be (Makó, Návay L. tér 5-7.).
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
  –    rendelkezik a költségvetésben szereplő összeg igényelt támogatáson felüli részével,
  –    a megvalósítás során a Főépítészi állásfoglalásban és a településképi bejelentési eljárás határozatában foglalt követelményeket betartja,
  –    a pályázati anyagában vállalt építési munkákat 2020. november 30-ig elvégzi és a költségekkel elszámol,
  –    tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg és járulékai erejéig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerül bejegyzésre.

 

Társasházi közösségek pályázata esetén a pályázathoz be kell nyújtani:

 

 1. Főépítészi állásfoglalást és a településképi bejelentési eljárás határozatát a felújítási, helyreállítási munkák kapcsán.
 2. Kivitelező által készített költségvetést, legalább munkanemenkénti bontásban.
 3. Az ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni főlapját.
 4. Műemléki környezetben álló ingatlan esetében az örökségvédelmi hatóság hozzájáruló határozatát.
 5. Igazolást, mely szerint a társasháznak Makó Város Önkormányzata vagy az önkormányzati tulajdonú közműszolgáltatók felé tartozása nincs. (Ez három igazolást jelent, melyek a Polgármesteri Hivatal Adó Csoportjánál (125. iroda), Számviteli Csoportjánál (117. iroda) és a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nél szerezhetők be (Makó, Návay L. tér 5-7.).
 6. A lakóközösség közgyűlési határozatát*, amely tartalmazza:
  –    a lakóközösség nyilatkozatát a pályázati szándékról,
  –    a társasházat a pályázati eljárásban képviselő természetes személy vagy szervezet       meghatalmazását (közös képviselő),
  –    a lakóközösség nyilatkozatát, hogy rendelkezik a költségvetésben szereplő összeg igényelt támogatáson felüli részével,
  –    a lakóközösség nyilatkozatát, hogy a megvalósítás során a Főépítészi       állásfoglalásban és a településképi bejelentési eljárás határozatában foglalt követelményeket betartja,
  –    a lakóközösség nyilatkozatát, mely szerint a pályázati anyagában vállalt építési munkákat
  2020. november 30-ig elvégzik és a költségekkel elszámolnak,
  –    a társasház számlaszámát, és a lakóközösség nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy a támogatási cél meghiúsulása esetén a társasház             számlája inkasszálásra kerüljön a támogatási összeg erejéig.
  –    a lakóközösség nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz,     hogy             amennyiben a társasház számláján – az inkasszálás esetén – nem áll rendelkezésre a             támogatási összeg, vagy az nem hívható le, úgy a lakóközösséget (tulajdonostársakat) a támogatási összeg és járulékainak        visszafizetése tulajdoni hányaduk arányában terheli, a mögöttes felelőség szabályainak megfelelően

* A közgyűlési határozat meghozatala során a társasház SZMSZ-ében meghatározottak, valamint a társasházi törvény előírásai az irányadók.

 

Pályázati felhívás védett homlokzatok felújítása 2019

Töténeti belváros területe

Helyi védelemmel érintett ingatlanok-területek