Mutasd mindet!

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2018. október 30.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2018. október 30. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

 

N A P I R E N D

 

 1. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
 2. Tájékoztató a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről
 3. Pályázat kiírása a Makó, Széchenyi tér 6. szám alatti ingatlan értékesítésére
 4. Pályázat kiírása a Makó, Juhász Gyula tér 39. szám alatti ingatlan értékesítésére
 5. Döntés bérleti díj elengedéséről a Makó, Rudnay Gyula utcát érintő építési munkálatokkal összefüggésben
 6. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola részére energetikai beruházásra
 7. Használatba adási megállapodás megkötése Makó Város Fejlődéséért Közalapítvánnyal
 8. Lemondás elővásárlási jogról a Makó, külterület 087/40 hrsz. alatt lévő ingatlan vonatkozásában
 9. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény költözése
 10. Szentpéteri Csilla támogatási kérelme
 11. Törökné Madarász Edit támogatási kérelme
 12. A „Makó közigazgatási területén a 0135/1 és 0135/2 helyrajzi számú Zsidó temető megközelítését biztosító útépítés” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntés meghozatala (csak bizottság)
 13. „A Makói Központi Konyha működtetésével közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Makó közigazgatási területén működő önkormányzati és állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények részére 2019-2022” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 14. A „Kálvin u. 24. sz. alatti rendelő bontása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 15. Egyebek

 

 Makó, 2018. október 24.      

 

 

Dr. Hadik György s. k.

elnök