Mutasd mindet!

Álláspályázat: pályázati referens

Makói Polgármesteri Hivatal

                       

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makói Polgármesteri Hivatal

pályázati referens (3 fő)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése: az Európai Unió és más államok, valamint a nemzetközi szervezetek pályázati kiírásait, a részvételhez szükséges intézkedések előkészítése, • együttműködés a pályázati szakmai tevékenységek lebonyolításában közreműködő szervezetekkel, • kapcsolattartás az Önkormányzat által megbízott pályázatíró és projektmenedzsment-szervezetekkel és személyekkel, • tájékoztatja a felmerülő európai uniós és hazai pályázati lehetőségekről a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit, az önkormányzati intézményeket, valamint az egyéb érintett személyeket, szervezeteket, • előkészíti a képviselő-testület és a bizottságok pályázati ügyekre vonatkozó döntését és tájékoztatását, • pályázati adatbázist vezet az európai uniós és hazai pályázatok vonatkozásában, figyelemmel kíséri a vállalt kötelezettségek teljesítését, • közreműködik az éves költségvetési rendelet pályázatokkal kapcsolatos megalapozásában, • közreműködik a pályázati dokumentáció összeállításában, • közreműködik a támogatott pályázatok megvalósításában, ellátja a projektmenedzsmenti feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, (1 fő pénzügyi szakirányú középfokú végzettség),
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, közgazdász vagy műszaki terület,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • már lezárult Uniós pályázatok lebonyolításában szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal)
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paksi Pauletta nyújt, a 62511859 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/51-1/2018/XI. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens (3 fő).
 • Személyesen: Héja Andrea, Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül – a pályázati határidő leteltét követően, személyes meghallgatás után – a kinevezésről a jegyző dönt, melynek eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Makói Hírek – 2018. február 15.
 • mako.hu – 2018. február 15.