Mutasd mindet!

Álláspályázat: műszaki referens

Makói Polgármesteri Hivatal

                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makói Polgármesteri Hivatal

műszaki referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

önkormányzati beruházások, fejlesztések előkészítése, – önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása, – szakmai segítségnyújtás szakhatósági állásfoglalások kiadásához, – önkormányzati ingatlanok műszaki állapotának nyomon követése, közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés, – víz, szennyvíz bekötések koordinálása, – műszaki tervek ellenőrzése, – intézmények, nem lakáscélú egyéb ingatlanok fejlesztése, felújítása, – műszaki átadás – átvétellel, üzembe helyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, – fejlesztést, működtetést segítő pályázati lehetőség feltárása, pályázatok előkészítésében, lebonyolításában való részvétel,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, építő/építészmérnöki szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, épület energetikus,
 • közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz ( a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsámboki Zsolt nyújt, a +36-20/384-0615 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/12-1/2018/XI. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki referens.
 • Személyesen: Héja Andrea, Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, és fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A munkáltató kinevezés esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.