Mutasd mindet!

Egyenlő Esély Bizottsága rendes ülés 2017. szeptember 25-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Egyenlő Esély Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyenlő Esély Bizottsága rendes ülését 2017. szeptember 25. napján (hétfő) 13:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Korona, Erdei Ferenc szekcióterem

N A P I R E N D

Nyilvános ülési előterjesztés:

 

 1. Tájékoztató a Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthona tevékenységéről
 2. A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 3. Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása (minden bizottság)
 5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
 6. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálataMelléklet (színes)
 7. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztés:

 

 1. Fellebbezés Gyöngyi Katalin szemétszállítási díjkedvezmény ügyében
 2. Makó, Fűrész u. 11. I. 1. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
 3. Makó, Návay L. t. 10. ép: A I. 7. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
 4. Makó, Vásárhelyi u. 49. fsz. 7. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
 5. Makó, Vásárhelyi u. 49. fsz. 8. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

Makó, 2017. szeptember 20.

Dr. Sánta Sándor s. k.

elnök