Mutasd mindet!

Álláspályázat: műszaki ügyintéző

Makói Polgármesteri Hivatal

                       

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makói Polgármesteri Hivatal
Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Műszaki Csoport

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Műszaki fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatkör I. besorolási osztályba (1. számú melléklet II/5.) II. besorolási osztályba (1. számú melléklet II/5.)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

– önkormányzati beruházások, fejlesztések előkészítése, – önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása, – szakmai segítségnyújtás szakhatósági állásfoglalások kiadásához, – önkormányzati ingatlanok műszaki állapotának nyomon követése, közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés, – víz, szennyvíz bekötések koordinálása, – műszaki tervek ellenőrzése, – intézmények, nem lakáscélú egyéb ingatlanok fejlesztése, felújítása, – műszaki átadás – átvétellel, üzembe helyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, – fejlesztést, működtetést segítő pályázati lehetőség feltárása, pályázatok előkészítésében, lebonyolításában való részvétel, – ingatlanok műszaki becslése, – városfejlesztéshez kapcsolódó helyi szabályozás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, építőipari szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Építő/építészmérnöki szakképzettség,
 • közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz ( a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siket Tibor nyújt, a 62/511-818 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/116-1/2017/XI. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • Személyesen: dr. Szabó Sándor, Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő és alkalmasnak ítélt pályázatot benyújtók a pályázati határidő leteltét követően személyes meghallgatáson vesznek részt, melynek eredményéről tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltató kinevezés esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • mako.hu – 2017. május 31.
 • Makói Mozaik – 2017. június 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mako.hu honlapon szerezhet.