Mutasd mindet!

Rendkívüli testületi ülés 2017. május 10-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete  r e n d k í v ü l i   ü l é s é t  Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 9. § (1) bekezdés alapján   2017. május 10. napján  (szerdán) 9:00 órára összehívom.

Az ülés helye: a Korona földszint. (Makó, Széchenyi tér 10.)

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

N A P I R E N D

Nyilvános ülési előterjesztések:

  1. Szociális tűzifa tulajdonba adásának kérelmezése
  2. Tulajdonosi döntés a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ által benyújtandó infrastrukturális fejlesztést célzó pályázatok kapcsán
  3. Tulajdonosi hozzájárulás megadása jelzálogjog bejegyzéshez

 

Zárt ülési előterjesztés:

4. Szerecsen utcai telekpályázat elbírálása

5. Közfeladatot ellátó szakember elhelyezésére önkormányzati lakás biztosítása

Nyilvános ülési előterjesztés:

6. Szerecsen utcai telekpályázat ismételt közzététele

 

Makó, 2017. május 9.    

Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntések:

177_2017. (V.10.) Szerecsen utcai telekpályázat elbírálása

178_2017. (V.10.) Pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása a Makó, Szerecsen utca 1036_31 hrsz.- ú ingatlan tekintetében

179_2017. (V.10.) Közfeladatot ellátó szakember elhelyezésére önkormányzati lakás biztosítása