Mutasd mindet!

Álláshirdetés: jogász

Makói Polgármesteri Hivatal

                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makói Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda

jogász

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Képviselő-testületi, valamint bizottsági előterjesztések, az önkormányzat és a hivatal által kötött szerződések törvényességi felülvizsgálata, a Jegyzői Iroda tevékenységi körébe tartozó jogi természetű feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, jogász,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         pontosság

•         problémamegoldó-, döntéshozatali- és önálló munkavégzési képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         közigazgatásban (önkormányzati igazgatás) szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         államháztartási jog területén szerzett tapasztalat

•         szabályozási és/vagy kodifikációs tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

•         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Héja Andrea nyújt, a 62/511-824 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/108-1/2017/XI. , valamint a munkakör megnevezését: jogász.

•         Személyesen: dr. Szabó Sándor, Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő és alkalmasnak ítélt pályázatot benyújtók a pályázati határidő leteltét követően személyes meghallgatáson vesznek részt, melynek eredményéről tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltató kinevezés esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.mako.hu – 2017. május 4.

•         Makói Mozaik – 2017. május 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mako.hu honlapon szerezhet.