Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülés 2017. április 11-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

 

M E G H Í V Ó

 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülését 2017. április 11. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Korona, Erdei Ferenc szekcióterem (Makó, Széchenyi tér 10.)

N A P I R E N D

  1. Szent István Király Plébánia tulajdonában lévő római katolikus temető útfelújításának támogatása
  2. Döntés a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. vételi ajánlatáról
  3. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Makó, Návay Lajos téri víztornyon NIIFI Projekt keretében létesülő antennarendszer kiépítéséhez
  4. Nem lakáscélú ingatlanokat érintő tulajdonosi hozzájárulások megadása
  5. Műtárgy kölcsönadásra vonatkozó megállapodás megkötése
  6. 2017. évi közbeszerzési terv aktualizálása (csak bizottság)
  7. „Hagymaház épületén elvégzendő felújítási munkálatok” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntés meghozatala (csak bizottság)
  8. „Makó városában járdák felújítása építési-kivitelezési eljárás keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntés meghozatala (csak bizottság)

 

Makó, 2017. április 10.    

 

Dr. Hadik György s. k.

              elnök