Mutasd mindet!

Pályázat vagyongazdálkodási előadó munkakör betöltésére

Makói Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makói Polgármesteri Hivatal
Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport

vagyongazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

vagyongazdálkodási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Egyetem, Jogász,
 •       Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Problémamegoldó-, döntéshozatali- és önálló munkavégzési képesség
 •       Magas stressztűrő képesség
 •       Együttműködési, konfliktuskezelési- és konfliktus megelőzési képesség
 •       Megbízhatóság, felelősségvállalás
 •       Pontosság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       vagyongazdálkodási eljárásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       ügyfélkezelési területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       közigazgatási- vagy jogi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklet szerinti tartalommal)
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •       végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 •       három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szilágyi Tímea nyújt, a 06-62/ 511 – 841 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/28-6/2016/XI. , valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási előadó.
 •       Személyesen: dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző, Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő és alkalmasnak ítélt pályázatot benyújtók közül a pályázati határidő leteltét követően személyes meghallgatás után – az Innovációs és Városfejlesztési Iroda vezetőjének javaslatára – a jegyző dönt, melynek eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltató kinevezés esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Makói Hírek – 2016. május 19.
 •       www.mako.hu – 2016. május 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mako.hu honlapon szerezhet.