Mutasd mindet!

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat megüresedett képviselői helyét követő mandátum megállapítása

1/2012.(VII.9.)HVB hat.

Tárgy: Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat megüresedett képviselői helyét követő mandátum megállapítása

Határozat

A Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság Makó település kisebbségi választási eredményeiről készült jegyzőkönyvében foglaltak szerint megállapítja, hogy a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat megüresedett képviselői mandátumát nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 170. § (5) bekezdése értelmében

Dr. Erdősy Margaréta, a MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK KULTURÁLIS SZÖVETSÉGE jelöltje

töltheti be. Kapott érvényes szavazatainak száma 27.

A Bizottság felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy intézkedjen a képviselőjelölt megkereséséről annak érdekében, hogy részére a megbízólevél minél előbb átadásra kerülhessen.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Csongrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a makói székhelyű Helyi Választási Bizottságánál (6900 Makó, Széchenyi tér 22.).

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. július 11-én 16.00 óráig megérkezzen.

I n d o k o l á s

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Árgyelán György 2012. június 3. napján elhunyt.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 170. § (5) bekezdése értelmében, ha a települési nemzetiségi önkormányzat képviselőjének megbízatása megszűnik, helyére a szavazatszám szerinti sorrendben következő jelölt lép. Ha nincs ilyen jelölt, a mandátum betöltetlen marad.

Az eredményjegyzőkönyvből megállapítható, hogy a szavazatszám szerinti sorrendben a következő jelölt 27 szavazattal Dr. Erdősy Margaréta, a MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK KULTURÁLIS SZÖVETSÉGE jelöltje.

Dr. Erdősy Margaréta megkeresésre került, nyilatkozata szerint a mandátumot be kívánja tölteni.

A fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

A határozat a 2011. évi CLXXIX. törvény 170. § (5) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén és 80. § (1)-(7) bekezdésén alapul.

A határozatról értesítést kap:

– Választási Iroda
– Dr. Erdősy Margaréta (…………………..)
– Irattár