3/2013. (VII.29.) Makó HVI határozat a szavazókörök kialakításáról (PDF formátumban)

1. melléklet (PDF formátumban)

2. melléklet (PDF formátumban)

*************************************************************

Helyi Választási Iroda vezetőjétől
postacím: Makó, Széchenyi tér 22.
e-mail cím: jegyzo@mako.hu
telefonszám: 62/511-812
fax: 62/511-801

2/2013. (VI.24.) Makó HVI határozat

Tárgy: a helyi önkormányzati képviselők választásán a megszerezhető mandátumok száma

HATÁROZAT

Makó Városban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzati képviselők választásán a megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint állapítom meg:

8 egyéni választókerületi

és 3 kompenzációs listás mandátum.

E határozat ellen a Helyi Választási Bizottsághoz címzett kifogással lehet élni a Helyi Választási Irodánál, hogy az legkésőbb megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül, azaz legkésőbb 2013. június 27-én 16 óráig beérkezzen a HVI vezetőjéhez (levelezési cím: Makó, Széchenyi tér 22. Fax: 62/511-801; email: info@mako.hu).

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

Indokolás

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. §-a alapján a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben június 30-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés soron következő általános választáson megválasztandó tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3.§-a kimondja, hogy „a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.”

Az 5. § (1) bekezdés szerint a 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi kerületben a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz.

A (2) bekezdés az alábbiak szerint határozza meg az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma:

a) 25 000 lakosig 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum,

b) 50 000 lakosig 10 egyéni választókerületi és 4 kompenzációs listás mandátum,

c) 75 000 lakosig 12 egyéni választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum,

d) 100 000 lakosig 14 egyéni választókerületi és 6 kompenzációs listás mandátum.

2013. január 1. napján Makó város lakossága 24 256 fő volt. A lakosságszám ismeretében – a 2010. évi L. tv. 5. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alkalmazásával – a települési képviselő-testület megválasztható képviselőinek száma a rendelkező részben foglaltak szerint került meghatározásra.

A határozat a 2013. évi XXXVI. tv. 306. §-án, valamint a 2010. évi L. törvény 5.§-án, míg a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 2013. évi XXXVI. törvény 208.§-212.§-án alapul.

A Helyi Választási Iroda intézkedik a határozat közzététele iránt.

Makó, 2013. június 24.

dr. Bánfi Margit

Helyi Választási Iroda vezetője

1/2013. (I.28.) Makó HVI határozat