Mutasd mindet!

Szavazóhelyiség címének felülvizsgálata

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől
Makó
Széchenyi tér 22.
6900

2/2012. (II.06.) Makó HVI határozat
Tárgy: Szavazóhelyiség címének felülvizsgálata

H A T Á R O Z A T

A Makó Város területén a 7. számú szavazóhelyiség címe az alábbira változik:

Civil Klub Hajnal u. 22.

A határozat ellen a döntést követő 2 napon belül a Területi Választási Iroda vezetőjéhez (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) benyújtott kifogással lehet élni.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló többször módosított 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 10. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb azonban ezerkétszáz választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.

A 7. számú szavazókör az Erdélyi püspök u. 8. szám alatti óvodában volt kijelölve, mely épület elbontásra került, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A határozat a Ve. 10. § (1) bekezdésén alapul. A hatáskör és illetékesség szabályait a Ve. 10. § (1) bekezdése határozza meg, a kifogás benyújtásának jogát a Ve. 77. §-a alapozza meg.

Dr. Bánfi Margit
HVI vezető