Mutasd mindet!

Szavazókörök számának, sorszámának és területi beosztásának felülvizsgálatáról

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

Makó

Széchenyi tér 22.

6900

1/2011. (II.2.) Makó HVI határozat

H A T Á R O Z A T
Szavazókörök számának, sorszámának és területi beosztásának felülvizsgálatáról

A Makó Város területén a 8 egyéni választókerületen belül kialakított szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását felülvizsgáltam, a szavazókörök kialakított számának, sorszámának és területi beosztásának változtatása nélkül.

 

A határozat ellen a döntést követő 2 napon belül a Területi Választási Iroda vezetőjéhez (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) benyújtott kifogással lehet élni.

I N D O K O L Á S

 

A választási eljárásról szóló többször módosított 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 10. § (1) bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetője minden év januárjában köteles felülvizsgálni a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását. A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét úgy kell megállapítani, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb azonban ezerkétszáz választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.

 

A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a 23 szavazókör megfelel a Ve. 10. § (1) bekezdésében megfogalmazott elvnek, ezért a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttem.

 

A határozat a Ve. 10. § (1) bekezdésén alapul. A hatáskör és illetékesség szabályait a Ve. 10. § (1) bekezdése határozza meg, a kifogás benyújtásának jogát a Ve. 77. §-a alapozza meg.

 

 

Dr. Bánfi Margit

HVI vezető