Mutasd mindet!

Csongrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat választása – szavazóhelyiség kijelölése

Csongrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat választása – szavazóhelyiség kijelölése

K I V O N A T

 

A Helyi Választási Bizottság 2010. december 20. napján a Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistárgyaló termében tartott 13. ülésének jegyzőkönyvéből.

112/2010.(XII.20.) HVB hat
Tárgy: Csongrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat választása – szavazóhelyiség kijelölése

H A T Á R O Z A T

A Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 115/S. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 2010. január 9-i Csongrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzati képviselők választása makói szavazásának lebonyolítására a Makó, Széchenyi tér 22. szám alatt található Polgármesteri Hivatal 117. számú szobáját, vagyis az I. emeleti kistárgyaló termét jelöli ki.

A határozat ellen a döntést követő 2 napon belül a Csongrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, a Makó székhelyű Helyi Választási Bizottságnál előterjesztett fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

Az Országos Választási Bizottság 2011. január 9. napjára tűzte ki a területi kisebbségi önkormányzati képviselők általános választását.
A Ve. 115/S (2) bekezdése értelmében szavazni a helyi választási bizottság által kijelölt helyiségben lehet.

A határozat a Ve. 115/S § (2) bekezdésén alapul, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, a Ve. 80. § (1)-(2), (4)-(7) bekezdésén alapul.

Határozatról értesül:
1. HVB
2. HVI
3. Irattár

 

K. m. f.

 

Fekete Andrea s. k. Vári Henrietta s. k.
HVB elnökhelyettese HVB tagja

 

 

A kivonat hiteléül: