EFOP-3.9.2-16-2017-00023 – „Esélyteremtés a gyermekekért - közszolgáltatások fejlesztése a Makói kistérségben”

ADATBÁZIS

 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00023 „Esélyteremtés a gyermekekért – közszolgáltatások fejlesztése a Makói kistérségben” című projekt szakmai megvalósítása keretében létrejött egy munkavállalói Adatbázis, mely a humán közszolgáltatásban dolgozók általános (személyi, életkori, végzettségi, képzettségi szintjét stb.) jellemzőin túl magában foglal az érintett személyek rövid-közép- és hosszú távú karriercéljaira, valamint szakmai jövőképére, továbbképzési igényeire vonatkozó információkat is. A munkavállalói Adatbázis szakmai megalapozása céljából négy kiscsoportban készült interjú a humán közszolgáltatást végző, oktatási-nevelési, közművelődési és szociális feladatokat ellátó, helyi intézmények vezetőivel a rendelkezésre álló humán erőforrás aktuális helyzetéről, valamint a humán közszféra jövőbeli foglalkoztatási igényeiről és lehetőségeiről, melynek keretében összesen 22 célszemély nyilváníthatott véleményt a témában. Továbbá, a kérdőíves felmérés minél átfogóbb szakmai megalapozása céljából összesen öt alkalommal tematikus workshop került megrendezésre. Ezeken a találkozókon az adatgyűjtéshez kapcsolódó mélyebb információk összegyűjtése mellett az előzetesen összeállított kérdőív munkaanyagának a véleményezésére is sor került. Az egyes módosító, kiegészítő javaslatok beépítésével megtörtént a kérdőív szakmai társadalmasítása, mely hozzájárult ahhoz, hogy a helyi adottságokhoz lehető legjobban illeszkedő, releváns információk kerüljenek be kérdésként a felmérésbe. A műhelytalálkozók során egységes álláspont alakult ki abban, hogy a kérdőívek kitöltésének név nélkül kell történnie, ezért bizonyos – a személy azonosítására név nélkül is alkalmas – kérdések az anonimitás biztosítása érdekében módosultak vagy kikerültek. A személyiségi jogok védelme, biztosítása érdekében a kérdőív kitöltése önkéntes alapon valósult meg, ezáltal nem került bevonásra a konzorcium valamennyi intézményének összes munkavállalója.

Végzettségek

 

Összegző dokumentum