Mutasd mindet!

HOMLOKZAT-FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT – MAKÓ 2022

HOMLOKZAT-FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT – MAKÓ

2022

  

Makó Város Önkormányzata pályázatot hirdet Makó város helyi egyedi vagy utcaképi védettségű épületei, továbbá a történeti belvárosban vagy műemléki környezetben álló – egyedileg nem védett – épületek homlokzat-felújításának támogatására.

 

A pályázat tárgya:

Makó város településképének védelméről szóló 12/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelete 43. § (1) bekezdése szerinti építmények, köztéri alkotások fenntartási, felújítási munkáinak támogatása, különösen az épületek közterületről látható homlokzatainak, tetőzetének felújítása, nyílászáróinak cseréje vonatkozásában, az építészeti értékek fenntartása, helyreállítása érdekében, mely munka az épület megújításán túl a városképet is javítja, elsősorban a főútvonalak mentén, műemlék környezetében vagy turisztikailag jelentős forgalommal bíró területen.

 

Részvétel:

A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes személy tulajdonos vagy társasházi közösség, aki megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. A pályázónak az Önkormányzat vagy az önkormányzati tulajdonú közműszolgáltatók felé tartozása nem lehet.

 

A támogatás formája és mértéke:

A támogatás előfinanszírozott, vissza nem térítendő és a még el nem végzett munkákra adható. Mértéke nem lehet több, mint a bekerülési költség 50%-a, magáningatlanok pályázata esetén maximum bruttó 1.000.000,- Ft, társasházi közösség pályázata esetén maximum bruttó 3.000.000.- Ft. Országos védettségű vagy kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő épület támogatására nincs lehetőség.

 

Benyújtandó mellékletek:

A benyújtandó mellékletek kapcsán a hivatalos pályázati felhívás ad részletes tájékoztatást.

 

A pályázat benyújtásának határideje és helye:                     2022. május 02. 16:00

Makói Polgármesteri Hivatal – Hatósági csoport – Építési ügyek

(6900 Makó, Széchenyi tér 22. – szárnyépület, II. em. 209. iroda)

 

Az elszámolás és a munkálatok elvégzésének határideje:   2023. november 30.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást ad:

Kaposta Áron – Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22. II. emelet 209. iroda

62/511-877

  1. Pályázati felhívás – Homlokzat-felújítási pályázat – Makó, 2022
  2. Nyilatkozatminta természetes személyek számára
  3. Tájékoztatás ingatlanok védettségéről
  4. Tájékoztatás történeti belváros lehatárolásáról