Mutasd mindet!

FELHÍVÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEKRŐL ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJÉRŐL ÉS ANNAK HATÁRIDEJÉRŐL

Makó Város Önkormányzata Makó Városért Emlékplakettet (a továbbiakban: Emlékplakett) adományozhat azoknak a magánszemélyeknek, akik a város fejlődése érdekében kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el, továbbá azoknak a csoportoknak, egyesületeknek és társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, amelyek tevékenységükkel kiemelkedő módon járultak hozzá a város szellemi és anyagi gyarapodásához.

 

Makó Város Önkormányzata Makó Város Emlékérmét (a továbbiakban: Emlékérem) adományozhat azoknak a magánszemélynek, vagy közösségnek, akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) szakterületükön tartósan kimagasló teljesítményt nyújtanak és munkájukat lelkiismeretesen, kimagasló teljesítménnyel végzik.

 

Az Emlékérem a következő kategóriákban adható át:

  1. a) Makó Város Nevelésügyéért Emlékérem,
  2. b) Makó Város Közszolgálatáért Emlékérem,
  3. c) Makó Város Közművelődéséért Emlékérem,
  4. d) Makó Város Biztonságáért Emlékérem,
  5. e) Makó Város Egészségügyéért Emlékérem,
  6. f) Makó Város Sportjáért Emlékérem,
  7. g) Makó Város Szociális gondoskodásáért Emlékérem.

 

A kitüntetések adományozásának rendje: A Makó Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozását kezdeményezheti minden természetes és jogi személy, egyesület, szervezet. A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, csoport, egyesület, szervezet vagy közösség nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység részletes ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint méltónak bizonyult a kitüntetésre, a kitüntetésre javasolt életútját.

 

Az átadandó kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat 2021. május 14-ig kérem írásban juttassák el a polgarmester@mako.hu e-mail címre.