Mutasd mindet!

Eredményközlő döntés: Makó, belterület 5526/5/A/34 helyrajzi szám

Eredményközlő döntés

 

 

Makó Város Önkormányzata (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 726917, statisztikai számjel: 15726913-8411-321-06, adószám: 15726913-2-06, fizetési számlaszám: 12069000-01103144-00100007; képviseli Farkas Éva Erzsébet polgármester) a tulajdonában álló, jelen hirdetményben megnevezett, ingatlan(ok) vonatkozásában Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete 39. § (3) bekezdés b) pontja alapján, az alábbi döntést hozta:

 

A Makó, belterület 5526/5/A/34 helyrajzi számú, a valóságban Makó, Széchenyi tér 7. 1/11. szám alatti 15 m2 alapterületű garázs 2020. év október 05. napján kiírt pályázat nyertese:

 

Név:                Kvarc Bányaipari Kft.

Címe:             6913 Csanádpalota Rózsa u.11

 

 

Nyertes Pályázó által felkínált bérleti díj mértéke: bérleti szerződés tervezetben foglaltak szerint.

 

A bérleti jogviszony időtartama: bérleti-szerződés tervezetben foglaltak szerint.

 

Bérleti díjfizetéssel érintett időszak: a naptári évek szerinti összes hónap.

 

Pályázó által a pályázati eljárás során megfizetett 36.000,- Ft+Áfa összegű pályázati biztosítékot a havi bérleti díjakba be kell számítani.

 

Makó, 2020. december 11.

 

 

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester