Mutasd mindet!

EREDMÉNYKÖZLŐ DÖNTÉS: 6900 Makó, Széchenyi tér 7.I/2 szám alatti 12,06 m² alapterületű üzlethelyiség

Makó Város Önkormányzata (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 726917, statisztikai számjel: 15726913-8411-321-06, adószám: 15726913-2-06, fizetési számlaszám: 12069000-01103144-00100007; képviseli Farkas Éva Erzsébet polgármester) a tulajdonában álló, jelen hirdetményben megnevezett, ingatlan(ok) vonatkozásában Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete 39. § (3) bekezdés b) pontja alapján, az alábbi döntést hozta:

 

A Makó, belterület 5550/32/ helyrajzi számú, a valóságban 6900 Makó, Széchenyi tér 7.I/2 szám alatti 12,06 m² alapterületű üzlethelyiség bérlet útján történő hasznosítására 2020. év október 8. napján kiírt pályázatot az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 39§ (3) bekezdés b.) pontja alapján érvényesen benyújtott pályázatok hiánya okán

 

eredménytelennek nyilvánítom.

 

Makó, 2020. december 03.

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester