Mutasd mindet!

Pályázati felhívás: Makó, belterület 1. hrsz. értékesítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Makó Város Önkormányzata (Kiíró)

(6900 Makó, Széchenyi tér 22.)

egyfordulós, nyilvános pályázati felhívást (versenyeztetési eljárás) tesz közzé a tulajdonát képező

Makó, belterület 1. hrsz. alatt felvett, a valóságban Makó, Széchenyi tér 6. szám alatti, „kivett beépített terület” megnevezésű 2.733 m² területű ingatlan és a rajta álló Makó, belterület 1/A hrsz-ú, a valóságban Makó, Széchenyi tér 6. szám alatti „egyéb épület” megnevezésű, 2.921 m² területű, műemlék társasház

értékesítésére.

 

A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy társasházi albetéteket a Makó, belterület 1/A/1 -től 1/A/17-ig terjedő helyrajzi számok tartalmazzák.

 

 1./ A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. év november 16. napján 10.00 óra.

2./ A pályázatok benyújtásának címe: Makói Polgármesteri Hivatal, 6900 Makó Széchenyi tér 22. II. em. 205. iroda.

3./ Pályázati anyag, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és az ingatlan legfontosabb jellemzőit átvehető: Makói Polgármesteri Hivatal, 6900 Makó Széchenyi tér 22. II. em. 205. iroda.

Pályázni kizárólag pályázati anyag benyújtásával lehet.

4./ A pályázati ajánlatok bontási időpontja és helye, pályázati ajánlatok elbírálása, versenytárgyalás időpontja és az ajánlattevők értesítésének módja: Az ajánlattevők az előbbi időpontokról írásban, postai úton tértivevényes levélben, vagy elektronikus úton kapnak értesítést, amelyeknek helye: Makói Polgármesteri Hivatal (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) szárnyépület II. emelet 205. iroda.

Makó, 2020. október 28.