Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2020. február 25-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2020. február 25. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 

 1. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő kötelezettségeknek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása
 2. Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről –  EmlékeztetőkKönyvvizsgálói jelentés (minden bizottság)
  Czirbus Gábor módosító indítványa
  Mucsi Tamás módosító indítványa
 3. Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve
 4. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
 5. Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
 6. Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
 7. Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve
 8. Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása (minden bizottság)
 9. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 10. Önkormányzati társulások Társulási Megállapodásainak módosítása
 11. Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a Makó, belterület 7562/6/A hrsz. alatti ingatlan adásvétele kapcsán
 12. Döntés Alföldvíz Zrt. tőkeemelési kérelméről
 13. Döntés Dreher Sörgyár Zrt. részvény eladásokról
 14. Tájékoztató a Trianoni és Árvízi emlékjelek felállításáról
 15. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2020. évi munkaterve (csak bizottság)
 16. Egyebek

 

Makó, 2020. február 14.

Dr. Hadik György s. k.

elnök

Jegyzőkönyv