Mutasd mindet!

SZÉCHENYI TÉR 21-23. FSZ. 23. SZÁM ALATTI ÜZLETHELYISÉG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Makó Város Önkormányzata (Ajánlatkérő)

EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT (VERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁS) HIRDET

a tulajdonát képező Makó, belterület 5550/36/A/23 helyrajzi szám alatt felvett, természetben

MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 21-23. FSZ. 23. SZÁM ALATTI, 103,35 m2 ALAPTERÜLETŰ ÜZLETHELYISÉG (ENERGETIKAI MINŐSÉG SZERINTI BESOROLÁS: CC)

bérlet útján történő hasznosítására.

 

 

1./A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. ÁPRILIS 26. 10.00 óra.

2./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy az üzlethelyiségben saját kivitelezésében a jelen versenyeztetési eljárás idején is belső építési felújítási munkálatok zajlanak a jelen felhívás alapján megkötendő bérleti szerződések megkötése idejéig. Jelen pályázati felhívás alapján az üzlethelyiségre vonatkozó bérleti jogviszony legkorábban tervezetten 2019. MÁJUS 06. napjával létesíthető.

3./A pályázati ajánlatok benyújtásának helye:  Makói Polgármesteri Hivatal  Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi tér 22. szárnyépület II. 205 iroda).

4./A pályázati tárgyalás szükségessége esetén annak a helyéről és idejéről a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést.

5./ A pályázati dokumentáció átvehető: Makói Polgármesteri Hivatal  Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi tér 22. szárnyépület, II. emelet 205. iroda – telefon: 62/511-821).

Pályázati ajánlatot benyújtani csak pályázati dokumentáció átvételét követően lehet. A kiírás részletes feltételeit a pályázati dokumentáció tartalmazza.

6./ Az üzlethelyiség megtekintésére a pályázati dokumentáció átadáskor történő egyeztetés alapján van mód.

7./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy fenntartja azon jogát, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74. § (2) bekezdése alapján, a jelen pályázati eljárásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel való szerződéskötést megtagadja.

Makó, 2019. ………………………                                                       

 

_____________________________

Farkas Éva Erzsébet

polgármester