Mutasd mindet!

Makói Óvoda beiratkozási rendje a 2019/2020. nevelési évre

Makó Város Önkormányzata a fenntartásában működő

Makói Óvoda beiratkozási rendjét a 2019/2020. nevelési évre

vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

1) Beiratkozás helyszínei és időpontjai:

  1. április 24. (szerda) 8.00 – 16.00 óra között az Erdélyi püspök utcai székhelyintézményben (6900 Makó, Erdélyi püspök u. 8), a székhelyintézménybe felvételizőknek,

2019. április 25. (csütörtök) 8.00 – 16.00 óra között a Kálvin téri tagintézményben (6900 Makó, Kálvin tér 6.), a Kálvin téri, valamint a Hold utcai épületbe felvételizőknek,

  1. április 29. (hétfő) 8.00 – 16.00 óra között a Kassai utcai tagintézményben (6900 Makó, Kassai u. 3.), a Kassai utcai tagintézménybe felvételizőknek.

2) A nevelési év 2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tart.

3) Az óvoda felvételi körzete Makó város közigazgatási területére terjed ki.

4) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.

5) A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

a) Be kell íratni minden gyermeket, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2019. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

b) Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez, Bányai Anitához (Makó, Erdélyi püspök u. 8. tel.: 06-62/510-330, email cím: makoiovoda@gmail.com, www.makoiovoda.mako.hu) szíveskedjenek fordulni.

A hirdetmény teljes szövege a www.mako.hu honlapon olvasható.