Mutasd mindet!

Rendkívüli testületi ülés 2017. július 14-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete  r e n d k í v ü l i   ü l é s é t  Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 9. § (1) bekezdés alapján   2017. július 14. napján  (pénteken) 9:00 órára összehívom.

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – Kisterem

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

N A P I R E N D

 

Nyilvános ülési előterjesztések:

 

 1. Pályázat benyújtása a Tanyafejlesztési Program keretében
 2. „Ipari Park bővítése 2. ütem” című pályázat benyújtása
 3. „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata
 4. Nemzeti színű zászlóval kapcsolatos döntés
 5. Kárpátaljai szövetség támogatási kérelme
 6. Iskolakezdési támogatás biztosítása a makói általános iskolások számára
 7. Harangláb felállítása Makó, Széchenyi tér, 7613/5 hrsz.-ú közterületen
 8. Testületi döntés a településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetése során beérkezett vélemények kapcsán
 9. Idősügyi infokommunikációs programmal kapcsolatos együttműködési megállapodás módosítása
 10. Új feladat-ellátási szerződés megkötése a TROOP-MED Kft.-vel és a Promerita-med Kft.-vel

 

Zárt ülési előterjesztések:

 1. Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének választása
 2. Kifogás elbírálása a Makó, 076 hrsz.-ú termőföld vonatkozásában
 3. A „Makó számít rád” ösztöndíjpályázat elbírálása

Makó, 2017. július 13.     

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntések:

270/2017. (VII.14.) MÖKT h.  Nagy Nándor, a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője lemondásának elfogadása

271/2017. (VII.14.) MÖKT h.  A Makói Városfejlesztő Kft. új ügyvezetőjének megválasztása

272/2017. (VII.14.) MÖKT h.  Visszatérítendő támogatás biztosítása a Makói Városfejlesztő Kft. részére

273/2017. (VII.14.) MÖKT h.  Kádár József települési képviselő szavazásból történő kizárása

274/2017. (VII.14.) MÖKT h. Kifogás elbírálása a Makó, 076 hrsz.-ú termőföld vonatkozásában