Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2017. március 28-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2017. március 28. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Főépület, kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 1. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása (minden bizottság)
 3. Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség részére támogatás biztosítása
 4. Döntés egyedi döntéssel történő önkormányzati támogatásokról
 5. Vissza nem térítendő támogatás nyújtása egyházak részére
  5/A.
  A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szervezésének támogatása
 6. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

  6/A. Használati megállapodás megkötése a Csongrád Megyei Kormányhivatallal

 7. Makói testvér-települési programok és együttműködések támogatása című pályázat benyújtása
 8. Pályázat benyújtása Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívásra (EFOP -1.5.3-16)MELLÉKLET
 9. A Hagymatikum Gyógyfürdő beruházási értékének átvezetése
 10. A polgármester béren kívüli juttatásának megállapítása
 11. 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása (csak bizottság)
 12. Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéb szervezetek részére 2016. évben számadási kötelezettséggel nyújtott támogatások pénzügyi elszámolása (csak bizottság)
 13. Javaslat a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéb szervezetek 2017. évben nyújtandó önkormányzati támogatására (csak bizottság)
 14. Javaslat makói sportolók egyedi döntéssel történő önkormányzati támogatására (csak bizottság)
  14/A. A Combat „D” SC név- és címerhasználat iránti kérelmének elbírálása
 15. Hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása (minden bizottság)
 16. A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 17. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztés:

18. Makói Medáliák díj 2017.évi odaítélése

18/A. A Makó, 10487 hrsz. alatti ingatlan 1854 arányú tulajdoni hányadának megvásárlása

 

 

 

Makó, 2017. március 22.   

 

Dr. Hadik György s. k.

                                                                                                                  elnök